Nyheter

2020-12-15

Tänk på att slänga era soppor på närmaste återvinningsstation annars blir belastningen för hög längst ner vid Gusjövägen, informera även era gäster om detta // Styrelsen

2019-08-02

Kostnad för snöröjning. Se här

2019-04-20

Nu ligger deltagarlistan från Årsstämman 2019-04-19 under dokument 2019

2019-04-19

Styrelsen 2019 består av:


Thomas Molander ordförande 1 år. Lars Åhman 1 år kvar, Håkan Sandberg 1 år kvar, Jeanette Nordén på 2 år. Suppleant Mike Shorter på 1 år.


Valberedningen 2019 består av:


Lars Sivertskog sammankallande och Lena Pettersson

2019-03-31

Nu finns årsredovisningen för 2018, Under Dokument, Årsredovisning,2019

2019-03-19

Nu ligger dokument ute till årsstämman 2019-04-19 horrmundberget.se/dokument/årsredovisning/2019. Kallelse kommer även med posten. Om några dagar kommer även årsredovisningen ut.


// Styrelsen

2018-09-02


2018-04-28

Styrelsen 2018 består av:


Thomas Molander ordförande 1 år. Lars Åhman 2 år kvar, Håkan Sandberg 2 år kvar, Jeanette Nordén på 1 år. Suppleant Mike Shorter på 1 år.


Valberedningen 2018 består av:


Annemo Friberg sammankallande, Mats Lönn, Mike Shorter

2018-04-27

Protokollet finns nu under dokument 2018


2018-02-21

Debiteringsländen är nu utan avgifter till Kläppen Samfällighet. Kläppen Samfällighet kommer själva att fakturera ut till varje stugägare.


2018-02-20

Nu ligger dokument ute till årsstämman 2018-03-30 horrmundberget.se/dokument/årsredovisning/2018. Kallelse kommer även med posten. Om några dagar kommer även årsredovisningen ut.


// Styrelsen


2018-02-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018-03-30 KL 09:00, PLATS: SJUNGARBACKENS KONFERENS.


2017-11-08

Vattnet är nu åter! Det var tryckstegringspump som löst ut på motorskyddet.


2017-11-08

Vi har just nu inget vatten på Horrmundberget. Felsökning är på gång.


2017-11-05

Inför vintern har vi satt ut snökäppar på vägen Gusjövägen samt Kallsjösätervägen. Detta underlättar för snöröjningen.


2017-11-05

Med anledning av att husvagnar dök upp i området så tog styrelsen kontakt med Malung-Sälens kommun om vad som gäller. Enligt kommunen följer de Boverkets regler och där står det att om man ställer upp husvagn, husbil samt båt så får de inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under tiden den är uppställd. Perioden räknar de med 5v, om det är längre uppställningstid är det bygglov som gäller. Vi tog upp arbetsbodar som ej används och där fick vi svaret att under normaltid för ett bygge får detta finnas men om ingen byggnation finns skall de avläggas från området.


2017-10-15

Styrelsen vill tacka till gott arbete både de som arbeta ute i skogen samt de som fixa till inför kvällen. Vi var ca 30 st som var ute i skogen och röjde och elda. På kvällen var vi totalt 36 personer. Bilder finns under fliken foto.


2017-08-22

Beläggningsarbetet är nu igång på Horrmundberget. Se bilder under fliken Foto.


2017-08-01

Dax att boka in föreningsdagen 2017. Se inbjudan.


2017-06-28

Protokoll från Årsstämman 2017-04-14


Finns under dokument 2017


2017-04-14

Styrelsen 2017 består av:


Thomas Molander ordförande 1 år. Lars Åhman 1 år kvar, Håkan Sandberg 1 år kvar, Jeanette Nordén på 2 år. Suppleant Petra Bloemendaal på 1 år.


Valberedningen 2017 består av:


Annemo Friberg sammankallande, Mats Lönn, Mike Shorter


2017-03-14

Nu ligger dokument ute till årsstämman 2017-04-14 horrmundberget.se/dokument/årsredovisning/2017. Kallelse kommer med posten. Om några dagar kommer även årsredovisningen ut.


// Styrelsen


2017-01-30

Information!

Vi har under dagen fått information om att en eller flera stugägare i området har varit utsatta för inbrott. Vi ber er därför att vara uppmärksamma.


// Styrelsen


2016-12 14

På årsstämman 25/3-16 beslutades att Horrmundberget skall anlita Visma i Sälen. Läget nu är att Visma i Sälen har flyttat och lagt ner sin verksamhet. Personalen har nu startat upp Dalälva Ekonomi & Utbildning AB. Styrelsen har beslutat att vi kommer anlita dom.


2016-12-13

Information rörande vattenverket i Horrmundberget. Det kommer att skickas ut ett info. brev till alla stugägare på Horrmundberget om försäljningen. Det är inget som vi kommer att lägga ut på hemsidan.


2016-12-13

Vasastafetten 19 aug 2017, Nu har vi ett lag som skall springa till Mora. Det är 10st från Horrmundberget som springer Lycka till!


2016-12-13

Nu sätts det ut kär till källsortering i området. det kommer se lite bättre ut framåt i tiden. Det skall sättas dit tak över kärlen. I vår kommer vi göra en enkät till stugägarna för att få reda på hur det har fungerat.


2016-10-01

Styrelsen vill tacka till gott arbete både de som arbeta ute i skogen samt de som fixa till inför kvällen. Vi var 52st som var ute i skogen och röjde och elda. På kvällen var vi totalt 60 personer. Bilder finns under fliken foto.


2016-08-29

I morgon den 30/8-16 kommer Gusjövägen grävas av för nya vattenledningar. Detta medför att tung trafik inte kommer att kunna passera. För vanliga personbilar kommer detta inte medföra några problem man skall kunna passera men med försiktighet. Beläggningsarbete med Gusjövägen kommer att startas onsdag ev. torsdag denna veckan (v35)


2016-08-16

UV-installation kommer ske i Horrmundberget på tisdag V34, under detta arbete blir det vatten stopp 8 tim


2016-08-01

Efter möte med Vamas kom det fram att Vamas vill att vi ställer ut kärl till avfall i området. Detta medför att nedre sopstationen (Vid Gujöbyn) stängs och den övre sopstationen stängs med staket runt om stationen. Miljövagnen kommer att ställas utanför så vi kommer åt den. På Horrmundberget kommer det finnas 10 platser se karta. Detta skall vara klart till säsongen. Länk till Karta


2016-07-28

Ni som har stugor kring röjningsområdet kan passa på att röja era tomter och dra riset ut till eldarna.


2016-07-28

Här kan ni se vilket område vi skall röja. Karta


2016-07-28

Nu är det dax att anmäla er till vår föreningsdag som är den 17/9-16. Anmälan görs via info@horrmundberget.se men det går även slå en signal till någon i styrelsen. Klicka på  inbjudan Föreningsdagen 2016


2016-07-22

Vi har fått lite problem med tömning av sopcontainer. Vamas kommer och tömmer under dagen. 22/7-16


2016-07-09

Vattnet är nu tillbaka


2016-07-09

Vattenläckan är nu lagad. Det kommer att ta lite tid för att fylla hela systemet. Leif Martinsson åker och kollar att allt är ok i pumphuset uppe i Horrmundberget.


2016-07-09

Vatten störning! En vattenledning har grävts av. Lagning pågår kommer att ta några timmar att laga.


2016-05-27

Dom i Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2016-05-23 Mål nr F8931-15 fastställt att samfälligheten inte får äga aktiebolag.


Om ni vill läsa Domen så klicka här! Svea Hovrätt2016-05-27

Kläppens VA och Kläppens Samfällighetsförening kommer att hålla extrastämma 2016. Kallelse kommer med posten.


2016-05-16


Bengt Östensson har sopat våra vägar under helgen. Vi kommer att rensa båda dikena på Masvägen för att få bort vattnet som trycker ut på vägen samt ta bort några stena även stubbar som är i vägbanan. Nästa vecka kommer NCC för att titta på beläggning av Förarvägen. Vi kommer även be om en kostnadskalkyl för samtliga vägar på Horrmundberget. Vårt vägnät är behov av en åtgärd. Vi undersöker även att få bidrag till våra vägar.


Ekonomi, Medlemsavgifterna är på väg in och vi har inga stora utgifter. Mer utförlig ekonomisk överblick kommer v25.

// Styrelsen2016-05-05


Hemsidan fyller ett år

För ett år sedan starta vi upp vår hemsida Horrmundberget.se. Vi kan med glädje se att under det första året har haft 2537 besök.

Vi kommer att fortsätta att utveckla vår hemsida.

// Styrelsen2016-04-20


Ledningssträckning för sammankoppling av vattentäkter i Kläppen.

Under sommaren kommer arbetet med sammankoppling av vattentäkter börja. det kan bli vissa störningar på vattenförsörjning i vissa områden. Info kommer att skickas ut var och när vissa störningar blir. Se karta hur ledningsdragningen kommer att gå.


Karta


Datum för föreningsdagen är satt till den 17/9-16

Mer info kommer.


Önskemål om områden där vi skall röja.

Alla önskemål om röjning eller trädfällning skall man ta kontakt med Håkan Sandberg som är ansvarig i ärendet. Lättas är att man går in på hemsidan/ styrelsen där hittar man e-mail till Håkan.


// Styrelsen2016-03-05


Protokoll från Årsstämman 2016-03-25


Finns under dokument 20162016-03-26


Styrelsen 2016 består av:


Thomas Molander ordförande 1 år. Lars Åhman på 2 år, Håkan Sandberg på 2 år, Jeanette Nordén på 1 år. Suppleant Petra Bloemendaal på 1 år.


Valberedningen 2016 består av:


Annemo Friberg sammankallande, Petra bloemendaal, Mike Shorter


2016-03-22


Nu finns årsredovisningen på hemsidan!


Finns även under Dokument 2016


2016-02-24


Kallelse till Årsstämma 2016-03-25

Kl 14.00 Lima


Samtliga handlingar finns under Dokument 2016

Revisionsberättelse för 2015 kommer senare. info när det kommer sänds ut via Facebook och mail.2016-02-02


Kläppens VA-samfällighet.


Finns även under Dokument 2016


2015-12-08


Protokoll extra stämma 13/9-15


Finns även under Dokument2015-08-19


Extra årsstämma 13/9-15 kl 11.00


Plats: Sjungarbackens Gård nr 18 Kläppen

Genomgång av förslag om värdering av befintliga vattenförsörjningsanläggningar i Kläppen.


Se sidan Dokument årsredovisning 20142015-07-28


Nu är det dax för vår föreningsdag 12/9-15.


Se Bilden!


Vi kommer att röja mellan Susparvägen och Präststuparvägen även ner mot Kvarnvägen mer info kommer senare.

Håkan och Mike kommer att var de som håller i arbetet.


Samlingen är i slutet på Danskvägen.2015-06-02


Vattenverket


Vattenledningarna är spolade efter säsong.

Överenskommelse med Miljökontoret om att våra vattenreservoarer rengörs varje höst.

Området Örebäcken har fortfarande problem med grus i vattnet. Vattenprov är gjort i Örebäckens ledning, provet var utan anmärkning


Kommunens övertagande av vattenleveranser sker senast 2022-12-31.


Detta förändrar inget f.n.


Lantmäteriförrättningen ang. vattenverken


Lantmätaren har förrättning i Kläppen den 12 juni kl. 1400. Alla som berörs av avtalet är kallade. Ytterligare möte kommer att hållas i sep. innan förrättningen fastslås.


Extra årsmöte


Ett extra årsmöte behövs för att ta beslut om överlämnande av Horrmundbergets vattenverk till den nya samfälligheten. Preliminärt datum för extra årsmöte 11/9-15.

Kallese kommer att medelas i tid min 20 dagar.

Ett beslut om ett nytt glidspår från liften skall även det tas på denna stämma.


Föreningsdagen 12 sep för Horrmundbergets medlemmar


Information kommer att finns på vår hemsida.


Avverkning av träd


Husägare som har önskemål kontaktar Håkan i första hand.


Möte med Gustav i aug. för planering av glidspår


Ekonomin


Medlemsavgifterna börjar komma in, c:a 514000:- hittills. Inga obetalda fakturor.2015-05-27


Här kommer några bilder från våra container. Tänk på att vi skall sortera! Vi vill inte ha x-tra kostnader för sortering.

Lima är inte långt att åka till. Se Bild!2015-05-26


Dom i Mark- och miljööverdomstolen


Dom har fallit i Vattenfrågan Kläppen. Kommunen skall senast 2022-12-31 ta över vattenleveranser till Kläppen.

Ni som vill ha hela domen kontakta då styrelsen via e-mail.2015-05-05


Faktura Årsdebitering


Nu har vi fått till alla fakturor som skall ut. De skickas nu ut under veckan(19).2015-04-27


Avloppsbrunnar


Det är minst två brunnar som har frusit upp mellan6-10 cm i horrmundberget så ta det försiktigt när ni kör i området.

Avloppsföreningen är kontaktad för åtgärd.2015-04-27


Vatten


Grumligt vatten mellan 421-426. Leif kommer att spola ledningar. Orsaksanalys  skall göras.2015-04-03


Val av styrelse

 

Stämman valde:

Lars-Erik Jaldelid (ordföramde) valdesför 2 år på förgegående års stämma, Rolf Johanson (ledamot) 1år, Thomas molander (ledamot) 2år, Lars Åhman(Kassör/ledamot) 1år samt Håkan Sandberg (suppleant) 1 år


Val av valberedning


Stämman valde:

Annemo Friberg (sammankallande), Petra Bloemendaal, samt Thomas Molander på 1 år