Hem

Horrmundberget Samfällighetsförening

Horrmundbergets kallar till årsstämma 2020-07-25 kl 11.00!


Horrmundbergets kallar till årsstämma 2020-07-25


Se länk!// Styrelsen

Längst upp i Kläppen Ski Resorts stugområde ligger Horrmundberget som har sin egen samfällighetsförening. Där ingår mer än 150 vinterhus och styrelsen som utses på årsstämman ansvarar för områdets vägar och grönområden.

Horrmundberget Samfällighetsförening

Blåmesvägen  4

516 30 Dalsjöfors

org.nr 716457-3078

 
 
 
 

Väder Kläppen Ski Resort

Copyright © All Rights Reserved