Hem
Föreningsdag 14 sept 2024

Felsortering kommer att kosta

Det har trots tydlig information varit svårt att få stugägare och gäster att hantera grovsopor och byggavfall på rätt sätt.

Ställs grovsopor vid kärlstationer eller i miljöhus, innebär det en kostnad som alla stugägare idag måste betala.
Det gäller också uppenbara felsorteringar, som personalen i Kläppen måste rätta till för att inte få dyr felsorteringsavgift på en hel container.

Den gemensamt ansvariga Styrgruppen har därför beslutat att en lokal felsorteringsavgift skall tas ut av Samfälligheterna och Verksamheterna.
Personal som tömmer kärlen skall ta en bild på fel ställda grovsopor och byggavfall, och på grova felsorteringar. Bilderna scannas och bifogas till Samfälligheterna och Verksamheterna i samband med fakturering. Varje bild debiteras med 200 kr.

Förhoppningen är att sorteringen skall förbättras om kostnaderna hamnar mer synligt mellan grannar.

Hälsningar,
Styrgruppen för Återvinning i Kläppen

Mellanskog ska förhoppningsvis börja gallra i området
under hösten.

I sopphuset på Präststupvägen kan ni hämta röd & gul randiga band. Dessa sätter ni upp för att markera er tomtgränsen så att inte Mellanskog av misstag tar ner
träd på er tomt.
Vi eventuella frågor kontakta
Lars Siverskog tel 070-839 63 01

     Påminnelse 👍       skicka din mailadress
till oss på info@horrmundberget.se


Längst upp i Kläppen Ski Resorts stugområde ligger Horrmundberget som har sin egen samfällighetsförening. Där ingår mer än 190 vinterhus och styrelsen som utses på årsstämman ansvarar för områdets vägar och grönområden.

Horrmundberget Samfällighetsförening

Blåmesvägen  4

516 30 Dalsjöfors

org.nr 716457-3078

unsplash